桃園市政府地方稅務局


 

  Việt Nam

Tin tức

Bảng kiểm kê tiết kiệm thuế

Liên kết trang web

thầu trực tuyến

Bí quyết tiết kiêm thuế
Áp dụng 3 điều kiện chính 2 hạn chế Thời hạn xin

Phiếu xin
English-House.docEnglish-House.pdf
Audio Ngữ âm-Thuế nhà – Nhà tự dùng để ở áp dụng thuế suất ưu đãi

  • Thuế giá đất- Thuế suất ưu đãi nhà dùng để tự ở
Bí quyết tiết kiêm thuế
Áp dụng 3 điều kiện chính 2 hạn chế
3 điều kiện chính
  • Người có quyền sở hữu đất đai hoặc người hôn phối, người thân trực hệ có hộ tịch tại miếng đất đó.
  • Không cho thuê và kinh doanh
  • Nhà trên đất cần là sở hữu của người có quyền sở hữu đất hoặc người hôn phối, người thân trực hệ
2 hạn chế
  • Người có quyền sở hữu đất với người hôn phối và người thân được nhận nuôi dưỡng chưa thành niên tối đa 1 chỗ ở
  • Diện tích đất đô thị không quá 300 m2 (khoảng 90 ping), diện tích đất không phải đô thị không quá 700 m2 (khoảng 211 ping)
Thời hạn xin
  • Xin trước ngày 22 tháng 9, năm đó sẽ áp dụng thuế suất ưu đãi cho nhà ở tự sử dụng.
  • Xin sau ngày 22 tháng 9, năm sau áp dụng thuế suất ưu đãi cho nhà ở tự sử dụng.

Phiếu xin
English-Land.docEnglish-Land.pdf
Audio Ngữ âm-Thuế giá đất- Thuế suất ưu đãi nhà dùng để tự ở

Bí quyết tiết kiêm thuế
Các loại miễn thuế:
1、Người khuyết tật có bằng lái xe: 2、Người khuyết tật không có bằng lái xe Giới hạn miễn thuế tối đa:
Thời hạn xin
Chủ xe phù hợp điều kiện miễn thuế dành cho người khuyết tật sử dụng biển số xe, thì sớm đăng ký với Cục thuế vụ địa phương, sau khi Cục thuế vụ phê duyệt, ngay hôm đó bắt đầu được miễn thuế.

Phiếu xin
English-car.docEnglish-car.pdf
Audio Ngữ âm-Thuế sử dụng biển số xe– người khuyết tật miễn thuế